Złota wagina wniesiona w orszaku do Teatru Dramatycznego? To nie żart. 

To oburzający fakt, który miał miejsce 31 sierpnia 2022 roku w Warszawie.

„Sabat Dobrego Początku” zapoczątkował 5-letnią kadencję nowej dyrektorki Teatru Dramatycznego w Warszawie, Moniki Strzępki. Funkcję objęła 1 września 2022 roku i „chce zwracać uwagę na feminizm, kobiecość, zagadnienia związane z siostrzeństwem oraz empatią”. Wydarzeniu towarzyszyło wniesienie do budynku teatru „wilgotnej Pani”, czyli rzeźby żeńskich narządów rozrodczych, którą przygotowała Iwona Demko.

To symbol wartości, które wyznajemy i którymi będziemy się kierować, transformując Teatr Dramatyczny w feministyczną instytucję kultury.

Nowa dyrektor Teatru Dramatycznego, Monika Strzępka

Jeżeli to, zgodnie z deklaracją dyrekcji, apoteoza feminizmu, to widać co owa wyzwalająca ideologia chce zaoferować światu z bogatego repertuaru kobiecości!

Teatr Dramatyczny finansowany jest z publicznych pieniędzy pochodzących z M.St. Warszawy

Uważamy, że promowanie w przestrzeni publicznej takiego postrzegania kobiecości jest więcej niż szkodliwe, a czynienie tego za publiczne pieniądze, otrzymywane w ramach dotacji przeznaczanych na rozwój sztuki, jest niedopuszczalne.

Nasz sprzeciw jest tym większy, że do Teatru Dramatycznego uczęszcza również młodzież i dzieci. Niestety zamiast móc w spokoju budować swoją tożsamość w oparciu o kontakt z wybitnymi dziełami wystawianymi na scenie, młodsi widzowie zostają narażeni na demoralizację.

Zdecydowanie protestujemy przeciwko przeznaczaniu publicznych środków na tego rodzaju godne ubolewania ekscesy.

Wzywamy zatem Prezydenta M.St. Warszawy Rafała Trzaskowskiego do wstrzymania finansowania Teatru Dramatycznego ze środków publicznych do czasu usunięcia obscenicznej rzeźby oraz wyjaśnień związanych z wydarzeniem inaugurującym pracę nowej dyrektor.

List otwarty do Prezydenta M.St. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Wszyscy wiemy, jak ważne miejsce w naszej cywilizacji zajmuje kultura wysoka, która jest nośnikiem klasycznych wartości, takich jak prawda, dobro i piękno. Niestety stołeczny Teatr Dramatyczny, z którym współpracowało w przeszłości wielu wybitnych artystów, takich jak Gustaw Holoubek czy Konrad Swinarski, stał się w ostatnich dniach miejscem oburzającej wulgaryzacji kultury.

Nowa dyrektor placówki – Monika Strzępka, inaugurując swoją pięcioletnią kadencję, w akcie demonstracji swojego radykalnego feminizmu umieściła we foyer teatru rzeźbę „złotej waginy”, która została tam wniesiona przez nową dyrekcję i artystki tej instytucji w specjalnym orszaku. W opinii dyrektor Teatru Dramatycznego eksponowanie monumentalnej rzeźby przedstawiającej żeński organ płciowy ma być „wyrazem uznania dla kobiecości”. W rzeczywistości jest to jednak poniżające dla kobiet redukowanie kobiecości do jednej, seksualnej sfery życia ludzkiego.

W podobny sposób postrzeganie kobiet zniekształca przemysł pornograficzny. Ignorując ogromne bogactwo ról społecznych, jakie może pełnić kobieta, pornografia redukuje kobiecość do czysto biologicznego aspektu, który sprowadza się do zaspokajania potrzeb seksualnych.

Uważamy, że promowanie w przestrzeni publicznej takiego postrzegania kobiecości jest więcej niż szkodliwe, a czynienie tego za publiczne pieniądze, otrzymywane w ramach dotacji przeznaczanych na rozwój sztuki, jest niedopuszczalne.

Nasz sprzeciw jest tym większy, że do Teatru Dramatycznego uczęszcza również młodzież i dzieci. Niestety zamiast móc w spokoju budować swoją tożsamość w oparciu o kontakt z wybitnymi dziełami wystawianymi na scenie, młodsi widzowie zostają narażeni na demoralizację.

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy również wypowiedź Pani Moniki Strzępki, z której wynika, iż planuje ona przeobrazić Teatr Dramatyczny w „feministyczną instytucję kultury”.

Dlatego też zdecydowanie protestujemy przeciw przeznaczaniu publicznych środków na tego rodzaju godne ubolewania ekscesy. Jednocześnie wzywamy Sz. P. Prezydenta M.St. Warszawy do wstrzymania finansowania Teatru Dramatycznego ze środków publicznych do czasu usunięcia obscenicznej rzeźby oraz wyjaśnień związanych z wydarzeniem inaugurującym pracę nowej dyrektor.

 

Z wyrazami szacunku,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej